این اعتبارها به طور آگاهانه از طریق اعلامیه فرصت تامین مالی وزارت انرژی (DOE) به منظور حمایت از تحقیقاتی که به سه سؤال اساسی در مورد کامپیوترهای کوانتومی پاسخ می‌دهند، اعطا شده‌اند:

  1. محدودیت‌های فیزیکی اساسی در پردازنده‌های کوانتومی چه چیزی را درباره امکانات و ناتوانی‌های کامپیوترهای کوانتومی برای ما روشن می‌سازند؟
  2. چگونه می‌توانیم از دستگاه‌های کوانتومی نیمه-مقیاس نویزی (NISQ) استفاده کنیم تا درک خود از زمان و نحوه استفاده از کامپیوترهای کوانتومی را به جلوی آیند؟
  3. چگونه می‌توانیم کاربرد یک پردازنده کوانتومی خاص (موجود یا فرضی) را در پیشبرد مرزهای علم محاسباتی ارزیابی کنیم؟

دوازده سازمان کلیه اعتبارات این اعطا را دریافت خواهند کرد، از جمله آزمایشگاه ملی اوریج، شرکت مایتر و ده دانشگاه. برخی از این سازمان‌ها با همکاری در یک پروژه خاص همکاری می‌کنند، بنابراین کلیه‌ای شش پروژه به طور کلی به مدت چهار سال ادامه خواهند یافت و به موضوعاتی از جمله ارزیابی کاربرد کوانتومی، محدودیت‌های کامپیوتری NISQ، اتصال کیوبیت، رویکردهای برجسته‌سنجی کوانتومی و سایر موارد مرتبط می‌پردازند.

وزارت انرژی یک اطلاعیه مطبوعاتی معرفی کرده است که اطلاعات در مورد دسترسی به اعتبارات را در آن می‌توانید ببینید. و همچنین می‌توانید فهرست پروژه‌های خاص که از طریق این اعتبارات تامین مالی می‌شوند و سازمان‌های دریافت کننده این اعتبارها را مشاهده کنید.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: