החברה Quantum Computing Inc. (QCI) הודיעה כי הכנסותיה ברבעון השני של שנת 2023 היו בסך 112 אלף דולר בהשוואה ל-121 אלף דולר ברבעון הראשון של 2023 ו-65 אלף דולר ברבעון השני של 2022. הוצאות הפעולה היו בסך 3.8 מיליון דולר בהשוואה ל-7.9 מיליון דולר ברבעון הראשון ו-4.8 מיליון דולר לשנה קודמת. החברה ציינה כי ההפחתה בהוצאות הפעולה הייתה בעיקר תוצאה של הפחתה בהוצאות נוספות של מחקר ופיתוח והתאמת נכסים של QPhoton הקשורים להוצאות משפטיות והתאמות נכסים אינטנגיבליים. ההפסד הנטו היה 4.6 מיליון דולר בניגוד ל-8.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2023 ו-5.1 מיליון דולר לשנה קודמת ברבעון השני של 2022. החברה הסתיימה את הרבעון עם כ-7.2 מיליון דולר במזומן וידויי מזומנים, הגדלה של כ-1.8 מיליון דולר מהסכום שנחזק ב-31 בדצמבר 2022. זאת בשל הזרקת הון בסך 14.7 מיליון דולר מהמתקן של החברה בשם At-the-Market (ATM) הקיים לה בשותפות עם Ascendiant Capital Markets, LLC.

החברה הגיבה למספר מהלכי המוצר שהיא השיגה בשנה הראשונה של 2023, כולל מחשב הקוונטים בסדרה Dirac Series Entropy, פתרון אבטחת הסייבר Zero-Trust, מחולל מספרים אקראיים קוונטיים לא חוזרים, התקן חישובי Reservoir Photonics (למידת מכונה/חיזוי), ומוצרי חישוב קוונטי כוללים QLiDAR ו-Photonic Vibrometer. החברה השלימה את השילוב המלא של חברת QPhoton שהוכריזה במאי 2022, חתמה על הסכם הכוונה לא חוזרת לרכישה של עד 100% מחברת הבינה המלאכותית millionways, Inc., בהמתנה להשלמת הבדיקת הערך.

QCI ציינה כי החברה הכפילה את גודלה בנוגע לאנשים, מתקנים ונכסים במשך השנה האחרונה, והקימה את היסודות לראות הכנסות משופרות במחצית השנייה של 2023. הפרסום של QCI עם דוח הרווחים לרבעון השני נמסר על אתר החברה כאן.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: