בתמיכת יצרנים מובילים, אנחנו מסיימים ניתוח של אמצע המחסנית הקוואנטית מ-QEC עד הווירטואליזציה. פיתחנו את המסגרת הראשונה אי פעם להגדרת השכבות השונות של “הרקמה המחברת” הזו בין החומרה ומקרי השימוש, כולל מיקום כל היצרנים המובילים. הדוח מספק ניתוח מפורט של המצב הנוכחי וההזדמנויות המתקדמות. בנוסף, אנחנו רק עתה החלנו בעבודה על דו”ח המקד על PaaS כדי לספק את אותו סוג של ניתוח ומסגרת עבור הפלטפורמות הקוואנטיות המתפשטות.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: