تحت حمایت تامین‌کنندگان برجسته، ما در حال پایان دادن به تجزیه و تحلیل میانی از انباشته‌ی کوانتومی از QEC تا مجازی‌سازی هستیم. ما ابتدا فریمورکی بی‌سابقه طراحی کرده‌ایم تا لایه‌های مختلف این “بافت اتصالی” بین سخت‌افزار و موارد استفاده را تعریف کند، از جمله موقعیت تمامی تامین‌کنندگان برجسته. این گزارش تجزیه و تحلیل دقیقی از وضعیت فعلی و فرصت‌های آینده ارائه می‌دهد. علاوه بر این، ما هم‌اکنون به تازگی به کار بر روی گزارش تمرکز بر PaaS اقدام کرده‌ایم تا همان نوع تجزیه و تحلیل و چارچوب را برای پلتفرم‌های محاسبات کوانتومی نوظهور فراهم کنیم.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: