יעילות ההשקעה הראשונית בהתפשטות מחשבים קוונטיים משתנה להיות גורם הבחירה המתחרתי בעידן ה-NISQ בעודנו מתקרבים להשגת הבגרות. למען כך, ביצענו ביקורת מעמיקה של השקעות ראשוניות בכל המודלים הקוונטיים המובילים ובחרנו יצרנים מייצגים להשוואה בין הוצאותיהם למערכת ה-NISQ הראשונה שלהם להערכות למערכת FTQC על פי מפת הדרכים שלהם. ויש הפרעה רחבה בכמה ספקים שונים הוציאו לכל קיוביט. בנוסף, צריכת הכוח, מבחינת צדדים אחרים, אינה רק גורם הבחירה המתחרתי אלא, באופן אופטימלי, מפקד מחסום להתפשטות. לצד השקעות הראשוניות, אנחנו משווים צריכת כוח לכל קיוביט לכל התרחבויות המוזכרות לעיל. וכאן ההבדלים נרחבים.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: