ژاپن یکی از جامع‌ترین و جسورانه‌ترین برنامه‌های ملی فناوری کوانتومی را در سطح کره‌ی زمین اجرا می‌کند. یک مرور کامل، تاریخچه و تجزیه و تحلیل در گزارش تمرکز جدید ما در مورد ژاپن ارائه شده است.

https://www.global-qi.com/reports

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: