این یارانه برای برنامه چهار ساله‌ای استفاده می‌شود تا تیم دانشگاه رایس از تئوری، شبیه‌سازی‌های عددی و الگوریتم‌های کوانتومی اجرا شده بر روی سخت‌افزار کوانتومی برای مقایسه قابلیت و پتانسیل محاسباتی روش‌های مختلف برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی استفاده خواهد کرد. یکی از نقاط ترتیبی موجود در میان تحقیق‌گران کوانتوم، این است که کدام یک از مدل‌های مختلف بهترین است، و این پروژه به ایجاد چارچوبی برای این مقایسه کمک می‌کند. این پاداش در قالب برنامه Pathfinder تست‌بندی کوانتومی که در مارس سال گذشته توصیف کردیم، اعطا شده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید اعلامیه دانشگاه رایس در مورد این پاداش را در اینجا مشاهده کنید.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: