ממשלות רבות וצדדים אחרים רבים מתעניים מאוד בפיתוח מערכות ניווט כאלטרנטיבה למערכות ניווט מרחביות גלובליות (GNSS) כמו מערכת GPS. אלו יכולות לשמש במצבים בהם מערכת GNSS אינה זמינה עקב הפרעות רדיו, חסימה או סיבות אחרות. אחת האלטרנטיבות שנחקרות היא להשתמש בחיישנים מגנטיים רגישים כדי למפות את השדה המגנטי של כדור הארץ ולאחר מכן להשתמש בחיישן על ספינה או מטוס כדי לזהות את השדה המגנטי בזמן הנסיעה. גישה זו מבוצעת באמצעות הניצול של העובדה שהשדה המגנטי של כדור הארץ אינו אחיד ושונה במקומות שונים.

Magquest הוא תחרות שנוצרה על ידי סוכנות המידע הגיאוגרפי והמודעות הלאומית של ארצות הברית למציאת פתרונות מתאימים ליצירת מודל מגנטי עולמי (WMM) שהחלה מאז השקת התחרות במרץ 2019. SBQuantum הודיעה שביחד עם שותפתה Spire Global נבחרו כאחת משלוש החברות הזוכות שהוזמנו להשתתף בשלבים הסופיים של האתגר. השלב הזה החל בספטמבר 2023 ויכלול השקת הפתרונות של הגמרים בחלל באמצעות שבבול תחתונים באמצעות המרכז של האתגר באמצע 2025.

חיישן המגנט של SBQuantum מבוסס על טכנולוגיית איבעית יקיני (NV) שמספקת חיישן לשני מאפיינים, העוצמה והכיוון, של השדה המגנטי לפי ארבעה צירים בנפח קטן מאוד. הפתרון שלהם כולל אלגוריתם למידת מכונה לפיצוי עבור הפרעות בשדה המגנטי כדי לספק תצורות קריאה יותר מדויקות ויציבות. הפתרון שלהם יוכנס לתוך התשתית הקיימת של Spire Global לגברים, כוללת ספינות, תחנות קרקעיות ועיבוד נתונים.

מידע נוסף על הבחירה הזו להשתתף בשלב הבא של המבחן ניתן למצוא בהודעת עיתון שפורסמה באתר האינטרנט של SBQuantum כאן. וגם בראיון בבלוג עם אנשים מרכזיים מ-SBQuantum ו-Spire Global כאן.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: