ובו חברים מייסדים IBM Quantum, Microsoft, MITRE, PQShield, SandboxAQ ואוניברסיטת ווטרלו. מטרתם היא להאצת האימוץ הגלובלי של הקריפטוגרפיה לאחר חישובים קוונטיים בטכנולוגיות מסחריות ופתוחות המקור באמצעות ספקיות הידע, ההשקפה והחינוך שלהם. התחומים המרכזיים שבהם יתמקדו הם קידום סטנדרטים הרלוונטיים למעבר להתקפות קוונטית, יצירת חומרים טכניים לתמיכה בחינוך ופיתוח כוח העבודה, ייצור ואימות של קוד פתוח ברמת הייצור, יישום קוד המתנגד לחורים צדדיים לענייני תעשיות ענפים והבטחת גמישות קריפטוגרפית. גרסת העיתון המפרסמת את ההקמת הקבוצה זמינה כאן.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: