ائتلاف جدیدی جهت افزایش آگاهی و ترویج اتخاذ رمزنگاری پس از کوانتوم تشکیل شده است. اعضای بنیادی این ائتلاف شامل IBM Quantum، Microsoft، MITRE، PQShield، SandboxAQ و دانشگاه واترلو هستند. هدف آن‌ها افزایش سرعت انتشار جهانی تکنولوژی‌های تجاری و منبع باز مرتبط با رمزنگاری پس از کوانتوم است، از طریق ارائه مهارت‌ها، ارتباطات و آموزش‌های خود. حوزه‌های کلیدی که بر آنها تمرکز خواهند کرد شامل پیشرفت استانداردهای مرتبط با مهاجرت رمزنگاری پس از کوانتوم، ایجاد مواد فنی برای حمایت از آموزش و توسعه نیروی کار، تولید و تأیید کد منبع باز با کیفیت تولیدی، پیاده‌سازی کدهای مقاوم به کانال‌های جانبی برای صنایع عمودی و تضمین چابکی رمزنگاری می‌باشد. برای خواندن اعلامیه تشکیل این گروه، اینجا کلیک کنید.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: