Satispay היא חברה מבוססת באיטליה שמספקת אמצעי תשלום דיגיטליים בין חברים ו/או סוחרים בלי להשתמש בכרטיסי אשראי. הם שותפים עם D-Wave לניצול של פותר הבעיות ההיברידי של D-Wave, בשם Constrained Quadratic Model (CQM), על מנת לשפר את תוכנית הגיוס לקוחות שלהם ולסייע בהגברת המספר של חברי המועדון. הם פיתחו אפליקציה שמציגה שיפור של 50% לאותו תקציב ומתכננים להשיב אותה לפרודוקציה שבועית בקרוב. מידע נוסף אודות השותפות בין החברות זמין במודעה חדשה שפורסמה באתר של D-Wave כאן.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: