یک توأمی که تحت رهبری UBS قرار دارد و شامل بنیاد علم و دیپلماسی ژنو (GESDA)، سازمان CERN، وزارت امور خارجه فدرال سوئیس (DFA) و دانشگاه‌های سوئیسی ETH زوریخ و موسسه فدرال فناوری لوزان (EPFL) است، از مارس ۲۰۲۴ در CERN تأسیس می‌شود تا به تسریع استفاده از محاسبات کوانتومی برای پشتیبانی از اجرای شش از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) بپردازد. این تلاش در مدت سه سال از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به عنوان آزمایشی اجرا خواهد شد و UBS با اهدا میلیون دو فرانک سوئیسی در سال به تأمین مالی آن مشارکت می‌کند. این تلاش شامل بیش از ۴۰ همکار از بیش از ۲۰ کشور مختلف برای کار به سمت چهار اهدافی است که آن‌ها آن را “چهار A” می‌نامند. این شامل تسریع در برنامه‌های برای انسانیت، فراهم کردن دسترسی برای همه، ارتقاء ظرفیت ساختار و فعال‌سازی راهنمایی چندجانبه برای SDGs می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این موسسه کوانتوم باز، می‌توانید اعلامیه مطبوعاتی ارائه شده توسط بانک UBS را در اینجا مشاهده کنید. اعلامیه دیگری از سوی GESDA در اینجا موجود است. و صفحه وب موسسه کوانتوم باز در اینجا قابل دسترسی است.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: