POLARISqb به تازگی جایزه‌ای از آژانس پروژه‌های پیشرفته دفاعی (DARPA) را دریافت کرد که از آن حمایت می‌کند تا از کامپیوترهای کوانتومی برای طراحی داروها استفاده شود. قرارداد تحقیق در این زمینه به عنوان بخشی از برنامه “تصور کاربردهای عملی در فردای کوانتومی (IMPAQT)” DARPA به اجرا درآمده است. پروژه مورد تأمین مالی از سوی DARPA به نام “راه‌حل‌های کوانتومی محاسباتی برای مهار تعامل‌های پروتئین-پروتئین در برابر تهدیدات ناشئ” مسئولیت ایجاد یک الگوریتم کوانتومی متغیر (VQA) نوآورانه را برعهده دارد که مولکول‌های کوچکی که تعامل‌های پروتئین-پروتئین (PPI) را مهار می‌کنند، تشخیص دهد. این مهم در طراحی داروها یک چالش اساسی است. برای مطالعه مقاله کامل ما در مورد رویکرد POLARISqb به کشف داروهای کوانتومی و این جایزه، اینجا کلیک کنید.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: