SCALINQ ו-Atlantic Quantum מתרכזות בשותפות לשיפור בשליטה, תארוך ומדידות של קיוביטים על ידי ציוד קריוגני מתקדם. באמצעות גישת מחקר ופיתוח טכנולוגיה שותפות שני החברים מביאים ניסיון מוצק שכאשר משולב, יביא לשיפור טכנולוגי.

המטרה של Atlantic Quantum ליצור מחשב קוונטי בגודל רחב ועמין לשגתו מועמדים באמצעות טכניקת שליטה פטנטית וארכיטקטורת חומרה ייחודית. החברה טוענת כי הארכיטקטורה שבה מבוצעות הפעולות הברות ביותר שנעשו עד כה ומבצעת פעולות יציבות בין קיוביטים ברמה גבוהה יותר ממה שאפשר היה עד כה. הארכיטקטורה היא בסיס מעבדי הקוונט של החברה. בניית מחשבים קוונטיים באמצעות מעגל חדש שמתמודד עם דיוק והתרחבות ממקורות הבסיס מונעת את ההפחותות שנדרושות כאשר מנסים לפתור שני הבעיות בו זמן.

SCALINQ מביאה את התמחותה במכשירי מיקרוגל קריוגניים לשותפות וספקתה ל-Atlantic Quantum את החומרה הקריוגנית הנדרשת לניסוייה. פתרון האריזה LINQER של SCALINQ מארח בו זמנית מספר מכשירים ומאפשר להם למדוד את המכשירים באופן עמיד ויעיל. הוא משלב אמידות והתרחבות, תומך בצפיפות גבוהה של קווי שליטה עם לוחות מעגלים ניתנות להתאמה אישית לצרכי Atlantic Quantum.

מצפה לשותפות לספק התאמות מתמשכות בין שתי החברות, וגם ליצירת פיתוח טכנולוגי קוונטי חזק יותר בין אירופה וארצות הברית.

מידע נוסף על ההודעה הזו זמין בהצגת עיתון שסיפקה SCALINQ וניתן לגשת אליו כאן.

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: