QuEra Computing, חברה שפותחת מחשבים קוונטיים בעזרת אטומים נייטרליים, זכתה בשני מענקים ממשרד המחקרים והפרויקטים המתקדמים של משרד הביטחון האמריקאי (DARPA) כחלק מתוך תוכנית Imagining Practical Applications for a Quantum Tomorrow (IMPAQT). התוכנית מטרתה לחקור אלגוריתמים ויישומים קוונטיים חדשים שניתן להטמיע בפלטפורמות קוונטיות בקרוב.

המענק הראשון הוא לפרויקט בנושא “למידת מכלול קוונטית באמצעות אטומים נייטרליים ויישומיה”. הפרויקט ירחיב את העבודה הקודמת של QuEra בתחום למידת המכונה הקוונטית, שבהם הם הצליחו לסווג ספרות ידניות באמצעות החומרה שלהם שמשתמשת באטומים נייטרליים. הפרויקט ישדרג את השיטה ויחילה ליישם אותה על בעיות מורכבות יותר, כגון זיהוי תמונות ועיבוד שפה טבעית.

המענק השני הוא לפרויקט בנושא “ארכיטקטורות קוונטיות תקופתיות מתוקנות על פי שערוך שערוך לוגי”. הפרויקט יחקור איך לשפר את האמינות והגמישות של חישוב קוונטי באמצעות שערוך שערוך לוגי, אשר הם פעולות מיוחדות המסוגלות לתקן שגיאות ללא השפעה על מידע הקוונטי. הפרויקט ינתח את ביצועי השערוך הלוגי הזה על חומרת QuEra המשתמשת באטומים נייטרליים וישווה אותם לתכניות אחרות לתיקון שגיאות.

בנוסף, ל-QuEra יש חמישה שותפים שקיבלו גם הענקים מ-DARPA IMPAQT לפרויקטיהם שישמשו את החומרה של QuEra המשתמשת באטומים נייטרליים. בינתיים, אלו כוללים את השותפים והפרויקטים הבאים.

  • Moody’s – חיזוי אירועים השופעים על חברות ביטוח.
  • האוניברסיטה של הארוורד – למידת מכונה קוונטית אנלוג-דיגיטלית על סימולטורים קוונטיים נייטרליים תכנתיים.
  • BlueQubit – תחומים בהם שיטות קלאסיות חסרות, במיוחד בערכים Gibbs.
  • Polaris Quantum Biotech – גילוי תרופות בעזרת קוונטים.
  • אוניברסיטת פדובה – בדיקה מספרית של הדמיה של קוונטים שיתבצעו על החומרה של QuEra.
  • הטכנולוגיה של QuEra מבוססת על מערכות גדולות של אטומים נייטרליים, אטומים ללא טעם חשמלי. QuEra משתמשת באטומי רובידיום, הכוללים מוכלים בחדר ריק באמצעות קרני לייזר. האטומים ניתנים לשליטה על ידי שינוי אינטנסיביות ותדר הלייזר, יוצרים קיוביטים שיכולים לאחסן ולעבד מידע קוונטי.

החומרה של QuEra יש לה מספר יתרונות על פני פלטפורמות קוונטיות אחרות, כמו מעגלים סופר מובנים או יונים מוכלים. לדוגמה, QuEra יכולה ליצור קיוביטים עם קוהרנסיות גבוהה, המשמעה שהם יכולים לשמור על מצבם הקוונטי לפרקי זמן ארוכים. גם יש ל-QuEra אפשרות לשנות את פריסת הקיוביטים באמצעות טכנולוגיית מערך הקיוביטים הניתן לתכנות (FPQA), המאפשרת יותר גמישות ויעילות בחישוב קוונטי.

QuEra מציעה כיום גישה למכונות הקוונטיות שלה מסוג Aquila במערכת הענן של Amazon Braket, שיש להן עד 256 קיוביטים. החברה גם עובדת על הגדלת החומרה שלה כדי להשיג מספרים גבוהים יותר של קיוביטים וביצועים גבוהים יותר. החברה מספקת גם את החבילה התוכנתית שלה, Bloqade, המסייעת למשתמשים לבטא ולבדוק את בעיותיהם הקוונטיות על החומרה.

מידע נוסף זמין בהצהרת העיתונות שפורסמה באתר האינטרנט של QuEra (כאן).

Never miss breaking news – sign up now to be notified!

Leave a Reply

Trending

%d bloggers like this: